Trainingen | Context Driven Testing

De ISTQB en de TMap school benaderen testen met name vanuit de procesmatige kant. Niet iedereen is even gecharmeerd van deze benadering. In de vorm van Context Driven Testing is er dan ook een interessant alternatief.

In de visie van Context Driven Testing bestaat er geen “one size fits all” benadering van testen. Er wordt gekeken naar wat de behoefte is vanuit uw specifieke situatie, waarbij het proces van ondergeschikt belang is. Het is een aanpak die voor veel testers een echte eye opener is. Dus al je testen vanuit een andere bril wilt beschouwen, dan is dit een echte aanrader.