Trainingen | ISTQB

De International Software Testing Qualification Board (ISTQB) is in november 2002 opgericht met onder andere als doel om een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels hebben zo’n 60 landen zich bij ISTQB aangesloten en dit aantal stijgt nog steeds. Een ISTQB certificaat heeft dan ook daadwerkelijke toegevoegde waarde voor elke tester. Het ISTQB programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

  • Foundation Certificate
  • Advanced Certificate
  • Expert Certificate

Naast deze onderverdeling in niveaus heeft ISTQB ook verschillende tracks gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld Agile en Testautomatisering. De ISTQB opleidingen bieden voor u dus een veelzijdigheid op verschillende niveaus.

ISTQB Foundation is het basisniveau en daarmee het startpunt om je als tester dieper of breder te ontwikkelen. Op ISTQB Foundation niveau bieden we de volgende trainingen aan:

 

Het ISTQB Advanced niveau borduurt voort op Foundation. De lat wordt echter een stuk hoger gelegd. Naast kennis van begrippen wordt er steeds meer de nadruk gelegd op het toepassen van technieken en methodieken. Op ISTQB Advanced niveau bieden we de volgende trainingen aan: