Trainingen | TMap

Test Management Approach, gewoonlijk kortweg TMap genoemd, is een testmethode voor software die geïntroduceerd in 1995. TMap is net zoals ISTQB een testmethode die testen met name vanuit een procesmatige kant belicht. In Nederland is het evengoed een methodiek die nog steeds door vele bedrijven omarmt is. Een TMap certificaat is dan ook een waardevolle aanvulling op het CV van iedere tester.

Tegenwoordig worden twee soorten TMap onderscheiden:

  • TMap NEXT bedoeld voor de meer traditionele ontwikkelaanpak zoals de waterval methode
  • TMap Human Development bedoeld voor Agile-softwareontwikkeling.